Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego. Podsumowanie projektu.

Powiększ obraz

W pierwszym kwartale roku  Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach przystąpił do  udziału w projekcie  „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”, realizowanego w  ramach  programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Realizacją tego projektu zajęła się Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych ,,Inicjatywa’’ w Łężynach.

Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza część to cykl szkoleń w systemie online dla asystentów wolontariatu integracyjnego (osoby wspierającej) a następnie  wolontariuszy (osoby  z niepełnosprawnością). Druga część projektu dotyczyła praktyk wolontariackich.

W projekcie wzięło udział dwoje naszych uczestników: Ewa Dąbrowska i Jan Organ. W ramach szkoleń uczestnicy nawiązywali kontakty z  uczestnikami z innych ośrodków wsparcia,  dzielili się swoimi zainteresowaniami, pasjami i doświadczeniami. W naszym ośrodku uczestnicy – wolontariusze włączyli się w organizację wydarzenia  Otwórzmy się na siebie,   prezentując swoje umiejętności kulinarne i poetyckie, co pozwoliło utwierdzić ich w przekonaniu, że są pełnowartościowymi i ważnymi członkami społeczności lokalnej.

W  dniu 25 listopada br.,  wzięliśmy udział w zakończeniu projektu. Podsumowania dokonał koordynator projektu – Pan Damian Kierek oraz Prezes Fundacji ,,Inicjatywa’’ Pani Olena Garan. Następnie asystenci wolontariatu integracyjnego przedstawili metody własnych praktyk wolontariackich. Po zakończeniu wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu z motywacją do aktywności.

Mam nadzieję, że dzięki nabytym umiejętnością osoby niepełnosprawne staną się rzecznikami własnych  spraw.

 

G.M.