Droga Krzyżowa z udziałem osób z niepełnosprawnością

Powiększ obraz

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,

W krzyżu miłości nauka.

Kto Ciebie, Boże raz pojąć może,

Ten nic nie pragnie, ni szuka.

 

Wielki Post to okazja by zatrzymać się nieco, zastanowić nad  sobą i swoim postępowaniem. Przez pryzmat czternastu wydarzeń z życia Jezusa, możemy popatrzeć na swoje życie i dobrze przygotować się do Wielkanocy.

W dniu 16 marca br., po raz kolejny wzięliśmy udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w  Bliznem. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św., następnie wraz z wszystkimi wiernymi rozważaliśmy historię Jezusa Chrystusa od czasu skazania na śmierć aż do złożenia ciała do grobu. Z przyczyn niezależnych od organizatora, tegoroczne rozważania stacji Drogi Krzyżowej odbyły się wewnątrz kościoła. Wszyscy z dużym skupieniem słuchali  nabożeństwa o charakterze adoracyjnym. Chętnie włączali się w modlitwę oraz śpiew pieśni wielkopostnych.

Po zakończeniu zostaliśmy zaproszeni do dolnej sali bliźnieńkiego kościoła na ciepły posiłek i pyszne ciasta, gdzie kontynuowaliśmy integracje spotkanie.

G.M.