Dzieje unii polsko-litewskiej

Powiększ obraz

W dniu 11 lipca mieliśmy okazję wysłuchać odczytu na temat 450 rocznicy unii lubelskiej z 1569 roku czyli unii polsko – litewskiej, układu w Krewie i unii w Horodle, przygotowanego przez naszego uczestnika Pana Jana Organa.

Kopie obrazów niezbędne go przygotowania wystawy pochodzą ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, które Pan Jan pozyskał dzięki własnym staraniom.

Wystawa zaczyna się od godła Polski (Orzeł Biały) i Litwy (Pogoń), poprzez obrazy autorstwa Jana Matejki, Kazimierza Sichulskiego, Marcello Baciarellego i Władysława Ciesielskiego. Eksponaty obrazują dzieje unii począwszy od chrztu Litwy skończywszy na Batorym pod Pskowem. Tak wiec mamy ogrom historii Polski i Litwy, która przetrwała do III rozbioru  w  1975 roku. Widoczne na wystawie są fotografie Wawelu i  grobowców świętej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Wystawa zawiera również drzeworyty i miedzioryty z panoramą Grodna i Lublina. Widoczny jest też jeden z arrasów wawelskich z inicjałami króla Zygmunta Augusta.

Na ekspozycji są również widoczne dwie mapy Rzeczypospolitej po podpisaniu unii. Jednym z ciekawszych eksponatów jest tryptyk „Pokłon trzech króli”, tj. Polski, Litwy i Rusi, powstały po podpisaniu unii lubelskiej. Autentyzmu wystawie dostarcza zaprezentowana treść aktu unii z pieczęciami.

 To była ciekawa lekcja historii, za którą serdecznie dziękujemy pomysłodawcy prelekcji.

M. Duduś