Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Powiększ obraz

5 maja jest szczególnym dniem dla środowiska osób z  niepełnosprawnościami. W tym dniu obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

 

Z tej okazji zorganizowaliśmy Powiatowe Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nozdrzec. Hasło tegorocznego spotkania „Więcej nas łączy niż dzieli” miało na celu  podkreślenie potrzeb osób z niepełnosprawnością, które są podobne do potrzeb ogółu społeczeństwa. Postrzeganie człowieka tylko przez pryzmat niepełnosprawności jego ciała nie pozwala na traktowanie go jako osoby myślącej, czującej, mającej potrzeby i aspiracje a także prawa i obowiązki. Poza potrzebami łączy nas również wspólna kultura oraz tradycje, które stały się inspiracją do tematyki tegorocznych występów artystycznych.

Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone wszystkie placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu brzozowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w Kościele pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach, pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Adama Szala. Po zakończonym nabożeństwie delegacje z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi, Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, Brzozowie, Krzywem i Izdebkach, udały się w barwnym korowodzie do Domu Strażaka w Izdebkach. Swoją jedność ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zamanifestowali swoim udziałem w obchodach: ks. Robert Drążek – Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach, Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Anna Dziedzic – Kierownik Nadzoru w Pomocy Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Agnieszka Szlęzak – Zastępca Kierownika Nadzoru w Pomocy Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Jacek Adamski –  Zastępca Starosty Brzozowskiego, Wiesław Marchel – Dyrektor Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego, Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec, Agnieszka Baran– Sekretarz Gminy Nozdrzec, Agnieszka Woś – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Krystyna Żelaznowska – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Dorota Kuźnar – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, Małgorzata Jamrugiewicz – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem, Barbara Stolarz -Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie, Edyta Serwatka -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu oraz Dariusz Sawczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.

Druga część obchodów została rozpoczęta odczytaniem Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, aby przypomnieć wszystkim o prawach osób z niepełnosprawnością do równego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym, gdyż niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka. Następnie odbyły się występy artystyczne osób z niepełnosprawnościami, których celem było podkreślenie potencjału tych osób.  Przedstawiciele z  zaproszonych placówek wsparcia zaprezentowali występy artystyczne nawiązujące do tradycji i obrzędów ludowych. Było to niebywałe doświadczenie, gdyż poziom występów był na  bardzo wysokim poziomie a uczestnicy pokazali zdolności muzyczne, taneczne i aktorskie, co zostało docenione przez wszystkich uczestników spotkania.

Nawiązując do tematyki obchodów oraz mając na uwadze integrację środowiska osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością, w spotkaniu uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Izdebkach. Działający przy tamtejszej szkole Zespół Pieśni i Tańca „Izdebczanka” również zaprezentował swój repertuar, co było nie lada atrakcją dla wszystkich gości.

Podsumowaniem przeglądów artystycznych było wręczenie dyplomów, statuetek oraz nagród rzeczowych dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami biorących udział w występach scenicznych.

Na zakończenie spotkania został zorganizowany wspólny poczęstunek który, umilał występ Kapeli „Warzanie”.

Organizacja takich wydarzeń jak Dzień Walki z Dyskryminacja Osób Niepełnosprawnych  ma na celu pokazanie możliwości osób z różnym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Naszym najważniejszym zadaniem jest budowanie społeczeństwa wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji.

Zapewnienie pełnego uczestnictwa w każdym obszarze funkcjonowania może być realizowane tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich osób z  niepełnosprawnością, ich opiekunów, organizacji działających na ich rzecz, podmiotów administracji. Zachodzą zauważalne zmiany w infrastrukturze, świadomości społecznej, mierzymy się z kolejnymi wyzwaniami. Gwarancja realizacji praw osób niepełnosprawnych jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem.