Konkurs na logo naszego Domu rozstrzygnięty

Powiększ obraz

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach był organizatorem konkursu plastycznego pn.: „Zaprojektuj logo Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”, skierowanego do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz  klas I i II gimnazjum z terenu gminy Nozdrzec.

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej, uwrażliwienie młodzieży na problemy osób niepełnosprawnych, kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancyjnej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.  Spośród 30 prac plastycznych nadesłanych na konkurs, zostały wybrane trzy prace. Komisja konkursowa przy wyborze prac brała pod uwagę kreatywność, estetykę wykonania, zgodność elementów logo z danymi ŚDS, czytelność logo. Prace, które zawierały logo powielone z innych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mimo walorów artystycznych, zostały odrzucone. Z wielką przyjemnością ogłaszam laureatów konkursu:

I miejsce – Nikola Sawczak,  Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

II miejsce –  Justyna Telesz , Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze

III miejsce – Paweł Najdecki – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach.

Serdecznie gratuluję  wszystkim Uczniom oraz ich Opiekunom za zaangażowanie i udział w konkursie! 

Katarzyna Dyrda