Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek z wizytą w naszym Domu

Powiększ obraz

W dniu 24 marca br. nasza placówka dostąpiła zaszczytu wizyty kanonicznej Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka. To pierwsza taka wizyta w piętnastoletniej historii działalności naszego Domu.  Księdzu Biskupowi towarzyszył Ks. Prałat, Proboszcz Parafii p.w.  Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach – Józef Kasperkiewicz.


Spotkanie z dostojnym Gościem odbyło się w sali ogólnej ŚDS. Zgromadzili się na niej wszyscy uczestnicy oraz pracownicy placówki. Pani Kierownik  przywitała oficjalnie Jego Ekscelencję, po czym przedstawiła historię oraz misję naszej placówki. Ksiądz Biskup również zabrał głos, skierował wobec wszystkich zebranych ciepłe słowa oraz udzielił błogosławieństwa. Nasz Gość odwiedził również wszystkie pracownie, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne.

Mamy nadzieje, że ta niecodzienna wizyta zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w naszych w sercach i pamięci Ks. Biskupa.