Kurs języka angielskiego zakończony!

Powiększ obraz

W okresie od lutego 2017 r. do stycznia 2018 r., w  ramach projektu  pn.: Zdobądź międzynarodowy certyfikat  z języka angielskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, dwunastu uczestników ŚDS wzięło  udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego. 

Podczas 240 godzin zajęć, uczestnicy mieli możliwość zdobycia elementarnej wiedzy z zakresu języka angielskiego. Słuchacze uczyli się podstawowego słownictwa i zwrotów  potrzebnych w porozumiewaniu się w sytuacjach dnia codziennego. Celem zajęć było przede wszystkim podniesienie kompetencji niezbędnych w podjęciu zatrudnienia,  wzrost umiejętności językowych uczestników oraz rozbudzenie  wiary we własne możliwości.

Na zakończenie ścieżki szkoleniowej przeprowadzony został  egzamin certyfikujący.

M. Baran