Legendy Ziemi Nozdrzeckiej

Powiększ obraz

„Legendy Ziemi Nozdrzeckiej” to inicjatywa realizowana na terenie Gminy Nozdrzec przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Skierowana jest do mieszkańców naszej gminy. Partnerami projektu byli: Urząd Gminy Nozdrzec, Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu oraz nasza placówka.

 

Członkowie stowarzyszenia wyszli z pomysłem projektu o takim właśnie tytule, ponieważ dostrzegli potrzebę podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej pośród mieszkańców Gminy Nozdrzec. Czas ucieka, odchodzą ludzie, którzy pamiętają ciekawe historie i legendy związane z naszą gminą. W ramach przedsięwzięcia w szkołach odbyły się konkursy literackie na najciekawszą legendę związaną z miejscem zamieszkania oraz okolicznymi miejscowościami.  

Dnia 04.10.2019 r.  w naszym ośrodku wysłuchaliśmy legend: o nieszczęśliwej miłości Warrona i Cyganki, powstaniu miejscowości Wara, Wesoła, Huta Poręby, Hłudno, Ujazdy, jak San zmienił swoje koryto, o tajemniczym tunelu, błędnym kamieniu i wiele innych.  Legenda oprócz elementów fantastycznych zawiera  prawdziwe historie, dlatego uczestnicy słuchali ich z wielka uwagą.

Legendy stanowią podstawę naszej kultury. Szczególnie opowieści dotyczące regionów, w których mieszkamy zapewniają nam wiedzę i poczucie tożsamości.

M. Baran