Międzynarodowy Dzień Niskorosłości

Powiększ obraz

Po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Niskorosłości, który w tym roku przypada w dniu 25 października. Tego dnia kolorem przewodnim była zieleń, która symbolizuje tą kampanię społeczną.

Organizacja obchodów miała na celu szerzenie wiedzy na temat achondroplazji, zaburzenia wzrostu kości, które powoduje karłowatość. Osoby niskorosłe spotykają się z wieloma trudnościami w codziennym życiu, gdyż wiele miejsc jest nieprzystosowanych do ich potrzeb. W ramach przybliżenia tematyki achondroplazji, w naszym Domu odbyły się zajęcia, które poza walorami edukacyjnymi miały także na celu zwrócenie uwagi na problem etykietowania osób niskorosłych oraz skłoniły do zastanowienia się nad możliwościami rozwoju osobistego. Z uwagi na fakt, że uczestniczką zajęć prowadzonych w naszym Domu jest osoba niskorosła, możemy zapewnić, że drzemie w niej ogromny potencjał a radość, którą wniosła w nasz Dom potrafi przegonić wszystkie zmartwienia.