Moja miejscowość – konkurs wiedzy zorganizowany przez Samorząd Uczestników ŚDS

Powiększ obraz

Z inicjatywy Samorządu Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach,  został zorganizowany cykl prezentacji miejscowości gminy Nozdrzec, pn. Moja miejscowość. Założeniem  konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej uczestników, pobudzenie do zainteresowania się przeszłością miejsca, w którym mieszkamy i poznawanie najważniejszych faktów z dziejów rodzinnej miejscowości w oparciu o wspomnienia swoich bliskich oraz materiały źródłowe (fotografie czy dokumenty) znajdujące się w rodzinnych archiwach.

Jako pierwsi zaprezentowali historię Nozdrzca – Józef Radoń, Teresa Niemiec  i Paweł Rebizak, którzy przygotowali prezentację zdjęć, filmów oraz w niezwykle interesujący sposób przedstawili informacje dotyczące ich miejsca zamieszkania od założenia miejscowości po czasy współczesne.
Z kolei o historii Wesołej opowiedzą nam Ewa Dąbrowska i Zuzanna Karnas. Ich wykład przewidziany jest na wtorek 22 marca br. Razem z nimi słów kilka wygłosi Magdalena Baran, mówiąc o dziejach   wsi Magierów.
W połowie kwietnia br. wystąpi z pogadanką o Hłudnie pan Mieczysław Szpiech, który chce urozmaicić swoją prelekcję zdjęciami własnego autorstwa, pokazującymi piękno tej miejscowości.
Pogawędkę o sołectwie Wara wygłosi 18 maja br. pan Stanisław Kłak, który chce się skupić na historii współczesnej  wsi.
Cykl wykładów o sołectwach gminy Nozdrzec zakończy 16 czerwca Jan Organ prelekcją o wsi Izdebki, głównie o jej historii i zabytkach.
Jeśli czas i okoliczności pozwolą, wystąpi z opisem wsi Huta Poręby – Tadeusz Nowak.
Niniejsza inicjatywa znalazła zrozumienie u uczestników, którzy ją będą realizować, jak i u opiekunów, którzy wspomogą występujących swą wiedzą i umiejętnościami. Dla wszystkich osób, które zgłoszą się do udziału w prezentacji pani  Kierownik przewidziała nagrody rzeczowe.
Należy mieć nadzieję, że terminarz wystąpień uda się w całości zrealizować.
Pozostaje – przyklasnąć !

Przewodniczący
Samorządu Uczestników ŚDS
mgr Jan Organ

[Not a valid template]