Narodowe Czytanie 2021

Powiększ obraz

Dziesiąta już edycja akcji pt. Narodowe Czytanie, która powstała z inicjatywy Prezydenta RP, zapoczątkowana w 2012 roku, w ramach której tego samego dnia wybrzmiewa w wielu miastach, miasteczkach i wsiach wybrana na tę okazję lektura.

Tegoroczną lekturą został wybrany dramat Gabrieli Zapolskiej pt. „ Moralność pani Dulskiej ”.

My również przyłączyliśmy się do tej jubileuszowej edycji i w naszym ośrodku zorganizowaliśmy wspólne czytanie, w którym brali udział nasi podopieczni oraz terapeuci.

Na wstępie przybliżyliśmy sobie skróconą, ale jakże kolorową biografię autorki Gabrieli Zapolskiej, charakterystykę jej  twórczości, najważniejsze dzieła oraz ciekawostki dotyczące życia artystycznego i prywatnego.

W dalszej części nastąpiło wspólne czytanie utworu, który piętnuje zakłamanie i obłudę. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, oraz mistrzowskie odmalowanie postaci, wyczucie języka ale przede wszystkim przesłanie moralne, które w imię sprawiedliwości i uczciwości nakazuje potępiać zło.

Było to dla nas bardzo bogate doświadczenie promujące czytelnictwo oraz przybliżające klasykę polskiej literatury.

M.D.