Obchody Roku Tuwima

Powiększ obraz

W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci Juliana Tuwima. W tym roku minie również sto lat od jego poetyckiego debiutu – publikacji wiersza “Prośba” w “Kurierze Warszawskim”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił bieżący rok  „Rokiem Juliana Tuwima”.

W związku z tym wydarzeniem  Biblioteka Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach zorganizowała spotkanie poświęcone poecie połączone z  międzyszkolnym konkursem recytatorskim. Ten łódzki poeta jest jedenym z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku, który pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne pokolenia czytelników. Julian Tuwim to towarzysz dzieciństwa wielu pokoleń, które z równym zachwytem i radością słuchały lub czytały jego wiersze.

   Z wielka radością skorzystaliśmy z zaproszenia i licznie uczestniczyliśmy w spotkaniu, które rozpoczęło się przedstawieniem pt. „Powtórka z Tuwima” w wykonaniu uczniów klasy II A.

Następnie mieliśmy zaszczyt usłyszeć interpretacje najsłynniejszych wierszy poety w wykonaniu uczniów izdebskich szkół podstawowych, którzy ujęli widzów i jury niepowtarzalną deklamacją takich wierszy jak: Okulary, Lokomotywa, Spóźniony słowik, Bambo, Dwa Michały, Dwa wiatry, Zosia Samosia, Rzepka, Słoń Trąbalski. Także nasz uczestnik Jan Organ, któremu niezwykle bliska jest poezja, gdyż sam tworzy wiersze, wygłosił jeden z piękniejszych utworów Tuwima – Do prostego człowieka.

Wydaje się że rola poezji we współczesnym świecie nie jest wielka jednak budujący jest fakt, że takie spotkania jak to, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, cieszy się zainteresowaniem młodzieży oraz jest impulsem do zapoznania się z twórczością lokalnych pisarzy i poetów.