Pracownia plastyczna

Zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej dają możliwość zapoznania się uczestników z różnorodnymi technikami plastycznymi a zarazem pozwalają odkrywać i rozwijać zdolności plastyczne i manualne. Pracownia wyposażona jest w materiały i pomoce niezbędne do wykonywania  prac. Uczestnicy poznają takie techniki plastyczne jak: malowanie farbami olejnymi, akrylowymi, pastelami, rysowanie ołówkiem węglem czy  proste formy plastycznej wypowiedzi , które mogą służyć uwolnieniu emocji, pomóc
w wyrażeniu własnej odmienności bez obaw przed byciem nieakceptowanym. Jest to szczególnie ważne  w pracy z osobami, które niejednokrotnie mają trudności w opisywaniu słowami swoich przeżyć, mają problem w nawiązywaniu kontaktów z innym osobami. Różnorodność  proponowanych form plastycznych ma na celu zachęcić do samodzielnej i twórczej aktywności przy wykorzystaniu własnych zdolności oraz potencjalnych możliwości uczestników.