Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy- rozpoczęcie projektu

rops

                             „Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego

– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”

Dnia 7 września br. rozpoczął się cykl szkoleń pn. „Nowe kwalifikacje szansą narynku pracy”. To zadanie realizowane przez Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, którego celem jest stworzenie warunków i podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz pobudzenie aktywności zawodowej 20 osób niepełnosprawnych.

Skierowane jest do osób w różnym wieku i różnej niepełnosprawności, które nie stanowią przeciwwskazań do podjęcia pracy zarobkowej w proponowanym zakresie.

Zadanie obejmuje uczestników z 2 powiatów: brzozowskiego i przeworskiego.

Uczestnikami są osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne pracujące na umowach na czas określony, w przypadku których pozyskanie dodatkowych kwalifikacji będzie gwarantem otrzymania kolejnego nowego stanowiska pracy.

Zadaniem publicznym objęto 10 uczestników ŚDS, którzy „rokują” na podjęcie pracy zarobkowej, jednak na tym etapie dla tej grupy niezbędne jest najpierw działanie aktywizacyjne i doradcze.

Planowane formy wsparcia są różne dla uczestników zadania publicznego i dostosowane do ich potrzeb na tym etapie funkcjonowania społeczno-zawodowego. Każdy uczestnik otrzyma szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne oraz urządzenie mobilne tj. tablet z dostępem do internetu, które wspierać będą możliwości poszukiwania ofert pracy, niwelować ograniczenia w zakresie mobilności osób niepełnosprawnych, przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu oraz społecznemu i zawodowemu tej grupy.

 

[Not a valid template]