Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Powiększ obraz

Sytuacja i możliwości  osób niepełnosprawnych były tematem spotkania, w którym uczestniczyli podopieczni naszej placówki w ramach treningu umiejętności społecznych.

 

Celem spotkania zorganizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie było zapoznanie uczestników z formami aktywizacji zawodowej prowadzonymi przez tamtejszy urząd pracy. Dzięki spotkaniu z doradcą zawodowym uczestnicy zapoznali się z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy w powiecie brzozowskim, „barometrem zawodów” czyli prognozą o perspektywach zatrudnienia, zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Podopieczni uzyskali informacje dotyczące form wsparcia oferowanych przez urząd osobom niepełnosprawnym, zadań pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych, znaczenia zakładów aktywności zawodowej.

Na zakończenie spotkania odbyła się prezentacja pt.: „Gdzie szukać pracy?’

Składamy serdeczne podziękowania Panu Józefowi Kołodziej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie za możliwość zorganizowania zajęć.

M. Baran