Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

Uczestnicy ŚDS mogą uzyskać pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (pomoc w rejestracji oraz zapewnienie transportu), pomoc w realizacji recept. Pod opieką pielęgniarki nabywają umiejętność samodzielnego i bezpiecznego postępowania przy przyjmowaniu leków. Podopieczni mają możliwość codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego. Zajęcia mają również na celu promocję zdrowia, motywowanie do przestrzegania zaleceń lekarskich.

[Not a valid template]