Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych polega głównie na informowaniu uczestników o posiadanych uprawnieniach, motywowaniu do podejmowania działania. Zajęcia obejmują również naukę adresowania i wysyłania listów, wypełniania blankietów bankowych, pisania pism urzędowych, wypełniania wniosków.

Podczas zajęć omawiane są również podstawowe zasady komunikacji w relacji petent – urzędnik.

[Not a valid template]