Poradnictwo psychologiczne

W ŚDS prowadzone jest  poradnictwo psychologiczne. W ramach poradnictwa psychologicznego raz w tygodniu prowadzona jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Do zadań psychologa należy: diagnoza podopiecznych (w zależności od potrzeb), redukcja napięcia emocjonalnego, rozpoznawanie możliwości poznawczych i rozwojowych podopiecznych oraz ich potrzeb, ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze, wzmacnianie pozytywnych relacji między uczestnikami ośrodka, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.