Trening funkcjonowania w codziennym życiu

W ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu realizowane są następujące treningi:

1) trening dbałości o wygląd zewnętrzny – celem treningu jest kształtowanie nawyku systematycznego dbania o higienę i estetyczny wygląd, przypominanie o bezwzględnej konieczności systematycznego mycia całego ciała, uświadamianie konieczności doboru ubrań adekwatnie do pory roku oraz warunków atmosferycznych;

2) kluczowym celem treningu nauki higieny jest kształtowanie odpowiednich nawyków higienicznych oraz stosowanie wyuczonych czynności w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczestnicy pod okiem instruktora uczą się dbać o czystość całego ciała, higienę jamy ustanej, dbają o czystość rąk zwłaszcza po skorzystaniu z toalety. Uczestnicy nabywają wiedzę praktyczną z zakresu dostępnych na rynku przyborów toaletowych i środków kosmetycznych;

3) trening kulinarny prowadzony jest codziennie. W ramach zajęć uczestnicy doskonalą umiejętności związane z planowaniem i przygotowywaniem prostych posiłków, zyskują umiejętności obsługi urządzeń kuchennych oraz sprzętów gospodarstwa domowego. Podopieczni doskonalą umiejętność estetycznego przygotowywania i spożywania posiłków.
Trening kulinarny pozwala na uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego życia;

4) trening umiejętności praktycznych ma na celu zaznajomienie uczestników z zakresem prac domowych. Poprzez udział w treningu uczestnicy uczą się wykonywać pranie ręczne oraz poznają zasady czyszczenia i przechowywania odzieży. Poznają domowe sposoby usuwania plam i silnych zabrudzeń. Tematyka treningu obejmuje także naukę prasowania, przyszywania guzików, powlekania pościeli i sprzątania mieszkania. Omawiane są także zagadnienia związane z segregacją surowców wtórnych oraz obsługą sprzętów gospodarstwa domowego;

5) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi służy podopiecznym do rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie:

  • kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza i towaru,
  • umiejętności planowania wydatków wg potrzeb,
  • nauki oszczędnego gospodarowania pieniędzmi,
  • planowanie najpotrzebniejszych zakupów,
  • planowanie wydatków na cały miesiąc.