Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Zadaniem treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów  jest kształtowanie właściwych relacji z innymi osobami oraz relacji społecznych. Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, uczą się samodzielności, zasad współżycia  w społeczeństwie. Zajęcia mają także na celu naukę i  podtrzymanie umiejętności czytania, pisania i liczenia na poziomie elementarnym.

Ważnym tematem jest asertywność. Podopieczni nabywają umiejętność odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania komplementów, reagowania na krytykę i opierania się presji grupy. Uczestnicy treningu poznają zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną. Uczą się nawiązywać i podtrzymywać rozmowę. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak w sposób otwarty i kulturalny prowadzić konwersację, jakie tematy poruszać, a jakich absolutnie unikać. Uczą się współpracować w grupie i respektować zasady w niej panujące.

Uczestnicy podczas treningu lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony. Widzą co ich łączy z innymi ludźmi, a co ich wyróżnia. Dzięki temu budują adekwatny i pozytywny obraz swojej osoby.