Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych daje uczestnikom możliwość zmiany swoich dotychczasowych nawyków postępowania w taki sposób, aby kontakty międzyludzkie przynosiły dla nich zamierzone i satysfakcjonujące efekty. Celem treningu jest również aktywizowanie uczestników, ukazywanie wszystkich aspektów  podjęcia  zatrudnienia oraz nabycie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

[Not a valid template]

[Not a valid template]