X OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOCAUSTU NA PODKARPACIU

Powiększ obraz

„Przez swoje powołanie i swoją historię naród żydowski jest w szczególny sposób wybrany, aby całemu rodzajowi ludzkiemu głosić zbawczą wolę Boga. Zarazem niewyobrażalne cierpienia waszego narodu stały się straszliwym i wyrazistym świadectwem tego, jaka  tragedia dokonuje się wówczas, gdy pod wpływem pychy i zuchwałej samowoli człowiek oddala się od swego Boga i Jego przykazań”.

Jan Paweł II

 W dniach 22–28 stycznia 2018 roku odbywają się na całym Podkarpaciu X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu . Jest to  projekt, zainicjowany i koordynowany przez Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, skierowany do dzieci, młodzieży, nauczycieli, władz samorządowych, ludzi ze świata kultury i nauki oraz całego środowiska lokalnego. Celem tej inicjatywy jest przypominanie historii podkarpackich Żydów – ich życia, kultury, wkładu w rozwój regionu, a w końcu tragicznych losów z okresu II wojny światowej. Honorowy patronat nad obchodami objął Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W naszej gminie obchody upamiętniające tragiczną historię Żydów odbyły się  w Hłudnie w dniu 26.01.2018 r. W programie wydarzenia znalazła się m.in. prezentacja autorstwa Pani Adaty Dudy pt. Rodziny Żydowskie zamieszkujące Hłudno, Nozdrzec i Warę w latach 30-tych XX w. , wykład dr Krzysztofa Hajduka Społeczność żydowska na terenie żydowskiej gminy wyznaniowej z siedzibą w Dynowie do 1939 r. Historię swojej przemysko-dynowskiej rodziny  opowiedział gość z Izraela – David Ringler.

Swoją obecnością i wspomnieniami podzielili się również  Pan Stanisław Szpiech – wnuk  pani Zofii Wolan, Pani Klara Baran, Pan Józef Cupak , który dodatkowo zaprezentował swoje wiersze związane z tematem spotkania. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie przygotowali film pt.: Byli częścią naszej społeczności oraz występ muzyczny. Wystawę  prac plastycznych  związanych z tematyką żydowską pt.: Obrazy przeszłości miał również  nasz uczestnik –  Paweł Rebizak. Na koniec spotkania odbyła się degustacja potraw żydowskich. 

Barbara Lityńska