XXVII Światowy Dzień Chorego

Powiększ obraz

We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, w kościele powszechnym obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Hasłem tegorocznego XXVII spotkania były słowa św.  Mateusza „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

 

Z tej okazji papież Franciszek w orędziu napisał; „Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężania kultury zysku i odrzucenia” – słowa jakże trafne i potrzebne w dzisiejszym tempie codziennego życia. Dzień Chorego został ustanowiony, o czym nigdy nie wolno nam zapomnieć, przez naszego wielkiego rodaka  – św. Jana Pawła II.

W naszym Domu już po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w nabożeństwie z okazji Światowego Dnia Chorego, któremu przewodniczył ksiądz Artur Dyrda. Podopieczni brali czynny udział w uroczystości poprzez czytanie, śpiew psalmów i pieśni. Chorzy mieli możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz namaszczenia. Słowa kazania pomogły dostrzec chorym wartość cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej, jak również osobom pracujących w placówkach pomocy społecznej, znaczenie bliskości i  zapewnienia jak najlepszej opieki chorym.
Chociaż w dalszym ciągu trudno jest pojąć cierpienie, to jednak Jezus ukazał nam jasno, że wartość ludzkiego cierpienia jest związana z Jego własnym cierpieniem i śmiercią, z Jego własną ofiarą.

M. Duduś