WTZ rehabilituje społecznie i zawodowo – z wizytą w WTZ w Haczowie

Powiększ obraz

W dniu 10 lutego nasi podopieczni mieli okazję odwiedzić uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie i zobaczyć jak wygląda ich codzienny dzień zajęć.

 

Historię placówki przybliżył nam  Kierownik WTZ – Pan Tomasz Bok, który opowiedział nam o funkcjonowaniu placówki prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, pokazał nam poszczególne  pracownie, w których uczestnicy WTZ nabywają umiejętności zawodowe w celu podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej na otwartym rynku pracy bądź zakładach aktywności zawodowej.

Następnie  uczestnicy podzieleni na grupy mogli wybrać pracownię,  w której chcieliby w tym dniu spróbować swoich sił i wspólnie z uczestnikami  WTZ  wykonać drobne przedmioty związane z tematyką zajęć w danej pracowni. Powstały jajka wielkanocne, koszyki wiklinowe a  uczestnicy  zajęć w pracowni stolarskiej próbowali  wykonać  krzesła i ramy.

Dziękujemy serdecznie Panu Kierownikowi, Terapeutom oraz Uczestnikom za miłe i życzliwe przyjęcie oraz przybliżenie naszym uczestnikom od strony teoretycznej i praktycznej  misji  Warsztatu Terapii Zajęciowej.

A. Skrabala