Zbieramy i pomagamy! To takie proste.

Powiększ obraz

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji społecznych, jakie są organizowane w Polsce od kilku lat. To akcje charytatywno-ekologiczne, do których może włączyć się każdy. Zbiórka dotyczy każdego rodzaju nakrętek, ze wszystkich artykułów używanych w gospodarstwie domowym i nie wymaga od osób biorących w niej udział dużego zaangażowania.

Ponieważ śmiało można powiedzieć, że nasi podopieczni pomaganie mają we krwi, dlatego bardzo chętnie przystąpili do tej inicjatywy, wykazując się dużym zaangażowaniem i potrzebą niesienia pomocy bliźnim. Każdy starał się w swoim domu zgromadzić jak najwięcej zakrętek. Zebrane nakrętki trafiły do serca na nakrętki ustawionego przed wejściem do Urzędu Gminy w Nozdrzcu, dając tym samym naszą cegiełkę na szczytne cele.

 Mała niepozorna nakrętka to kropelka dobroci dająca nadzieję. Czasami wystarczy tak niewiele, aby pomóc – dobre chęci i wielkie serce do niesienia pomocy potrzebującemu, choremu człowiekowi.

M.B.