Bezpieczny senior – spotkanie edukacyjne

Powiększ obraz

Bezpieczeństwo seniorów było tematem przewodnim spotkania edukacyjnego, którego celem było uświadomienie seniorów o aktualnych niebezpieczeństwach jakie na nich czyhają.

 

Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki z przedstawicielami policji, którzy mówili m.in. o oszustwach metodą „na wnuczka” , „na policjanta” czy „na pracownika socjalnego”. Oszuści wykazują się dużą pomysłowością i bez skrupułów wykorzystują łatwowierność osób starszych, którzy niejednokrotnie  tracą oszczędności życia.

Prelekcja była  uzupełniona filmem instruktażowym na temat sposobów zapobiegania oszustwom.

J. Baran