Dbajmy o czystość naszej gminy

Powiększ obraz

Aby zadbać o czystość otoczenia nie trzeba wiele, wystarczy  odrobina czasu i chęci. Pełni zapału uczestnicy naszego domu przyłączyli się do akcji sprzątania gminy,  która została zrealizowana pod patronatem Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Adriana Skubisza. Celem inicjatywy było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz poczucia odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Grupa naszych uczestników wraz z opiekunem udała się w okolice pobliskiego stadionu LKS Izdebki, gdzie aktywnie uczestniczyła w pracach porządkowych. Nikomu nie zabrakło pracy, ponieważ miejsce na trybunach jak i przyległy teren były bardzo zaśmiecone.

Realizowane cele akcji sprzątania naszej miejscowości, skłoniły uczestników do rozmów i dyskusji na temat ochrony środowiska, przyrody, kształtowania postawy i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska oraz zachęcały do przeniesienia tych postaw na praktykę codzienną .

Była to bardzo potrzebna akcja aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie. Jesteśmy dumni z postawy naszych uczestników a inni niech biorą z nich przykład.

M. Duduś