Dzień otwarty w naszym ŚDS – mnóstwo atrakcji dla każdego

Powiększ obraz

Jeszcze kilka dni temu byliśmy pochłonięci przygotowaniami do organizacji dni otwartych, które dziś są już dla nas tylko miłym wspomnieniem, zatrzymanym na fotografiach.

 

Inicjatywa oddolna pod nazwą: „Otwórzmy się na siebie. Dzień otwarty w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach”, została zrealizowana w ramach programu Prom Do Kultury, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Projekt został przygotowany przez grupę nieformalną,  złożoną z osób, które od wielu lat związane są z tematyką osób niepełnosprawnych. Organizacja wydarzenia miała na celu przełamanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych, ich integrację z lokalną społecznością oraz zainspirowanie mieszkańców do rozpoczęcia działań na rzecz wolontariatu w ŚDS.

Wydarzenie adresowane było do wszystkich mieszkańców gminy Nozdrzec. Po raz pierwszy każda zainteresowana osoba z terenu gminy mogła zwiedzić pomieszczenia ŚDS, w których realizowane są zajęcia terapeutyczne, obejrzeć prace uczestników, zapoznać się z twórczością poetycką Jana Organa jak również wejść do niedostępnych do tej pory piwnicznych zaułków, służących dawniej jako dworskie pomieszczenia gospodarcze. Była to nie tylko prezentacja obecnej funkcji placówki ale również okazja do przypomnienia historii dworu rodziny Potockich, którą przybliżył zwiedzającym uczestnik ŚDS, z wykształcenia i pasji historyk.

Do organizacji wydarzenia został wykorzystany także park dworski, gdzie odbywały się zajęcia w terenie pod nazwą: „Poszukiwacze dworskich skarbów” oraz warsztaty rękodzielnicze, zgodne z tematyką pracowni funkcjonujących w ŚDS: plastyczne, ceramiczne, rękodzieła artystycznego oraz kulinarne.

Spotkanie uatrakcyjniła obecność szczudlarzy, bańkarzy i baloniarzy, którzy organizowali czas najmłodszym gościom. Słoneczna pogoda zachęcała do korzystania ze stoiska z lodami i popcornem.  Dużą popularnością cieszyły się przejażdżki konne wokół przyległego do budynku  stawu.

W tym dniu każdy mógł spędzić popołudnie jak hrabia, gdyż taras przyległy do ośrodka został zamieniony w „Dworską herbaciarnię”, w której nieodpłatnie można było delektować się herbatą, kawą i słodkim poczęstunkiem. Z zachowanych informacji wiemy, że był to najpopularniejszy sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia przez rodziny zamieszkujące dwór. Zwiedzający byli także częstowani gorącą zupą,  przygotowaną w ramach warsztatów.

Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w szkoleniu pt.: „Niepełnosprawność. I co dalej?”, po czym odbył się panel dyskusyjny  z rodzinami osób niepełnosprawnych, pracownikami ŚDS. W czasie trwania wydarzenia można było zasięgnąć informacji dotyczących zasad kierowania do ŚDS i form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak również dokonać spisu powszechnego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy organizacji wydarzenia,  w szczególności: Panu Stanisławowi Żelaznowskiemu – Wójtowi Gminy Nozdrzec, Pani Edycie Serwatce – Dyrektorowi GOK w Nozdrzcu, Panu Adrianowi Skubiszowi – koordynatorowi projektu, Pani Agnieszce Woś – Dyrektor SP w Izdebkach, KGW w Izdebkach, Panu Tomaszowi Wójcikowi, Panu Wojciechowi Czopkowi, Wolontariuszom, Rodzicom i Opiekunom naszych uczestników za okazaną życzliwość, pomoc i wsparcie.

Jesteśmy również wdzięczni za okazane wsparcie materialne sponsorom, którzy przyczynili się do sukcesu naszego projektu. Są to:

Pan Zbigniew Szpiech

Pan Marian Niemiec

BOL-BUD Krzysztof Bobola

Delikatesy Centrum Grażyna Fejdasz

Piekarnia A. Bąk w Przysietnicy

T.S. SAN Tomasz Szela

Bank Spółdzielczy w Dynowie

Mamy nadzieję, że wydarzenie zainicjuje cykl corocznych spotkań mających na celu integrację społeczną wszystkich mieszkańców gminy oraz aktywizację rodzin osób niepełnosprawnych, do tej pory wykluczonych z życia społecznego.

K. Dyrda