Historia grabownickiej nafty

Powiększ obraz

Złoże ropy naftowej Grabownica należy do jednych z najstarszych złóż odkrytych w polskiej części Karpat fliszowych. Tu, w grabownickim lesie, pracuje kopalnia „GRABY”. W spokojnym klimacie „kiwony” i „kanadyjki” miarowo wydobywają z wnętrza ziemi cenny skarb – ropę naftową.

 

Korzystając z ciepłej, jesiennej pogody mieliśmy okazję zobaczyć i poznać historię  kopalni  w Grabownicy Starzeńskiej. Naszym  przewodnikiem  był Pan Marcin Michańczyk – miejscowy animator kultury, fotograf przyrody, zabytków i pasjonat historii, który opowiedział nam o sposobie wydobywania ropy naftowej, urządzeniach związanych z przemysłem naftowym, wykorzystywaniu ropy w różnych dziedzinach życia. Zobaczyliśmy zbiorniki magazynowe ropy naftowej, kieraty, kiwony, żurawie pompowe. Następnie udaliśmy się do  zespołu pałacowego w Grabownicy. Pan Marcin przekazał nam historię oraz ciekawostki związane z tym miejscem.

 Dziękujemy Panu Marcinowi Michańczykowi  za ciekawą lekcję historii, upominki oraz poświęcony czas.

M.B.