Inne formy aktywności

Trening funkcjonowania w codziennym życiu – ma na celu przywrócenie utraconych przez uczestnika umiejętności oraz podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. W ramach zajęć uczestnicy uczą się samodzielnego prania odzieży, sprzątania, obsługi sprzętu AGD, przygotowania posiłków, drobnych napraw, gospodarowania środkami pieniężnymi, dbania o własny wygląd i higienę osobistą.

Zadaniem treningu społecznego i interpersonalnego  jest kształtowanie właściwych relacji z innymi osobami oraz relacji społecznych. Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, uczą się samodzielności, zasad współżycia  w społeczeństwie, załatwiać sprawy urzędowe, wypełniać druki bankowe, adresować listy, wybierać numery telefonów alarmowych itp. Zajęcia mają także na celu naukę i  podtrzymanie umiejętności czytania, pisania i liczenia na poziomie elementarnym.

Trening spędzania czasu wolnego polega na zachęcaniu uczestników do podjęcia takich form aktywności jak: spacery, zabawy i zawody sportowe, biblioterapię, zajęcia w ogrodzie, zajęcia świetlicowe. Ośrodek dysponuje własną biblioteką, komputerami z dostępem do internetu, stołem do tenisa, piłkarzykami, grami planszowymi i TV.

Od wiosny do jesieni wykorzystywane są możliwości jakie daje przyległy do budynku park, w którym uczestnicy chętnie spędzają czas na spacerach, zajęciach ruchowych i ogniskach. Corocznie organizowane są wycieczki do najciekawszych miast w Polsce.

Uczestnicy mogą uzyskać pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, lekarzy specjalistów, zakupie leków. Pod opieką pielęgniarki nabywają umiejętność samodzielnego i bezpiecznego postępowania przy przyjmowaniu leków.