My także możemy pomagać! Rozpoczynamy przygodę z wolontariatem integracyjnym

Powiększ obraz

Informujemy, iż  nasz ośrodek  przystąpił do  udziału w projekcie „Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Projekt ma charakter innowacyjny, ponieważ dotyczy wolontariatu integracyjnego, w którym osoby z  niepełnosprawnością będą działały na rzecz innych osób niepełnosprawnych. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie wolontariatu integracyjnego jako formy aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizacji zawodowej. Projekt polega na utworzeniu integracyjnego punktu wolontariatu o zasięgu lokalnym, prowadzonego lub współprowadzonego przez osoby niepełnosprawne. Odbiorcami projektu są osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie oraz wolontariusze, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi z obszarów wiejskich i małych miast z terenu powiatu jasielskiego i ościennych. Działania projektowe dążą do zwalczania wykluczenia społecznego i marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia dostępności wolontariatu dla niepełnosprawnych. Wolontariat integracyjny polega na włączaniu w działania społeczne osób niepełnosprawnych. W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością oraz asystent osób niepełnosprawnych wezmą udział w kursie prowadzonym  w systemie online, natomiast druga część projektu odbędzie się w ramach spotkań na żywo.

Mamy nadzieje, że dzięki nabytym umiejętnościom  będziemy  zachęcać osoby niepełnosprawne do stawania się rzecznikami własnych spraw.