Nasze majowe śpiewanie ku czci Matki Bożej dobiegło końca

Powiększ obraz

Tradycyjne nabożeństwa majówkowe, zwane również nabożeństwami majowymi, to religijne ceremonie odbywające się w Polsce w maju, poświęcone szczególnej czci Matki Bożej.

 

Mają one długą tradycję i są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze religijnej, co staraliśmy się podtrzymać w tradycji naszego Domu. Uczestnicy każdego dnia pobytu w ośrodku brali aktywny udział w nabożeństwach majowych. Wraz z opiekunem przygotowali całą oprawę, wybierając modlitwy i pieśni. Z własnej inicjatywy zadbali o to, aby figurka Matki Bożej, będąca cenną pamiątką jednej z uczestniczek,  była codziennie ozdobiona świeżymi kwiatami przyniesionymi z własnych ogrodów.

Nabożeństwa majowe są wyrazem szczególnej czci dla Maryi, Matki Bożej, która w tradycji katolickiej jest uważana za patronkę miesiąca maja. Typowe nabożeństwo majowe składa się z odśpiewania Litanii Loretańskiej, śpiewu pieśni maryjnych oraz modlitw do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe odbywają się zazwyczaj w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych, w domach i są ważnym elementem polskiej religijności, łączącym tradycję, wspólnotę i wiarę. Choć ich forma może się nieco różnić w zależności od regionu czy parafii, zawsze pozostają one wyrazem głębokiej czci dla Matki Bożej.

Podsumowaniem nabożeństw będzie wyjazd osób najbardziej zaangażowanych w ich uczestnictwo, do wybranego przez nich sanktuarium na Podkarpaciu.