Pracownia rehabilitacyjna

Celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. Sala do ćwiczeń wyposażona jest w niezbędny sprzęt sportowo-rehabilitacyjny o napędzie mechanicznym, materac masujący, łóżko do masażu ręcznego, lampę Sollux. W ramach wykonywanych ćwiczeń podopieczni mają także do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rower stacjonarny, orbitrek eliptyczny, bieżnię, rotor do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, atlas poziomy i pionowy, worek treningowy oraz drobny sprzęt rehabilitacyjny np. piłki, skakanki itp.

Pod okiem opiekuna prowadzona jest rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Ćwiczenia odbywają się w grupach  lub indywidualnie i dostosowane są do stanu zdrowia osób biorących w nich udział. Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Udział w zajęciach pozwala dbać uczestnikom o swoją kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia.

W sezonie letnim prowadzone są również zajęcia rekreacyjno-sportowe poza ośrodkiem, m. in. gra
w piłkę nożną, siatkówkę, gry i zabawy sprawnościowe.