Strona Główna

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał na mocy Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu w dniu
1 października 2002r.

Siedzibą „Domu” miał stać się dwór Potockich z II połowy XIX w. – najcenniejszy z zabytków architektury rezydencjalnej na obszarze powiatu brzozowskiego.

Od 15 października 2002r. zajęcia terapeutyczne odbywały się w lokalu zastępczym  w Urzędzie Gminy Nozdrzec w „sali ślubów”, ponieważ nadal trwały prace remontowe  w docelowej siedzibie ŚDS.

Odbiór techniczny budynku odbył się dnia 23 grudnia 2002r. i  w dniu 21.01.2003r. grupa uczestników wraz z pracownikami przeprowadziła się do Izdebek. Początkowo w zajęciach brało udział 18 podopiecznych z terenu Gminy Nozdrzec. Uczestnicy mogli rozwijać swoje zainteresowania w pracowni plastycznej, ceramicznej, rękodzieła i stolarskiej. Dom zapewniał podopiecznym jeden posiłek regeneracyjny, pomoc medyczną i psychologiczną.

W dniu 2 maja 2004r. nastąpiło oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Izdebkach. Ks. Prob. Józef Kasperkiewicz dokonał poświęcenia budynku oraz samochodu mającego dowozić uczestników na zajęcia. W tym dniu ośrodek otrzymał imię „ANNA” od imienia ostatniej właścicielki dworu – Anny Potockiej.

Odsłonięcia tablicy dokonała Maria Kinga Świdzińska – córka hr. Anny i Ignacego Potockich oraz Roman Wojtarowicz – Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Mirosław Przewoźnik, Maria Kinga Świdzińska, Lidia Bezeg-Wesołowska, Władysław Potocki, ks. Józef Kasperkiewicz, Piotr Komornicki, Janusz Pańko, Józef Mazur, Antoni Gromala i Beata Jastrzębska.

Obecnie z pomocy placówki korzysta 33 uczestników, którzy mogą spędzać czas na zajęciach prowadzonych w pracowni ceramicznej, kulinarnej, plastycznej, rękodzieła artystycznego i stolarskiej. Dodatkowo prowadzona jest terapia ruchowa oraz realizowane są treningi umiejętności społecznych, podczas których uczestnicy rozwijają  i nabywają umiejętności potrzebne do jak najpełniejszego funkcjonowania w codziennym życiu.

Dom czynny jest w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku. Nabór do ośrodka prowadzony jest na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.