Wolność kocham i rozumiem…

Powiększ obraz

11 listopada  to dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To ważne i piękne święto dla każdego Polaka. Jest wyrazem pamięci o trudnych losach naszej ojczyzny oraz bohaterach walk o wolność.

 

Z tej okazji w piątek 8 listopada w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości, na które zostaliśmy zaproszeni. Na wstępie Pani Dyrektor Agnieszka Woś przywitała wszystkich zebranych gości, po czym rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedziło  wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie o  symbolicznej godzinie 11.11 Hymnu Państwowego. Po krótkim wprowadzeniu  pięknie udekorowaną sceną zawładnęli młodzi aktorzy i tancerze. Uczniowie wszystkich klas – od przedszkolaków po ósmoklasistów  przygotowali program artystyczny, złożony z tekstów poetyckich i pieśni patriotycznych, które towarzyszyły polskim legionistom podczas ich walk. Dla podkreślenia uroczystego charakteru spotkania zespół Pieśni i Tańca „Izdebczanka” zaprezentował żywiołowego krakowiaka. Młodzieży udało się wytworzyć nastrój powagi, refleksji  a nawet wzruszenia.

Uroczystość ta była bez wątpienia nie tylko uczczeniem tego ważnego święta narodowego, ale też skłoniła niejednego z zebranych do refleksji na temat naszej historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Ten dzień przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, jak każdy patriota.

M. Baran