Zakończenie części projektu z udziałem naszych uczestników

Powiększ obraz

W środę, 23.09.2015 r., uczestnicy naszego ośrodka zakończyli cykl szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, podstaw obsługi komputera i urządzeń mobilnych, które były prowadzone w ramach zadania publicznego pn. Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy.

Celem zadnia było stworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz pobudzenie aktywności zawodowej. Beneficjentami zadania było 20 mieszkańców z terenu gminy Nozdrzec i Przeworsk. Do udziału w szkoleniach zakwalifikowało się 10 uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, którzy oprócz nabycia umiejętności teoretycznych i praktycznych otrzymali tablety z rocznym dostępem do internetu. Projekt był dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego –  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

[Not a valid template]