Mała Kalwaria Różańcowa w Dydni

Powiększ obraz

Korzystając z pięknej pogody, wybraliśmy się do Małej Kalwarii Różańcowej Św. Jana Pawła II w Dydni. Do szczytu wzgórza, na którym stoi  kapliczka, wiedzie niezliczona ilość dróżek i ścieżek. Na miejscu oczekiwał na nas kustosz kaplicy – Tadeusz Kraczkowski, który jest jej  głównym fundatorem i budowniczym. W społeczności lokalnej Pan Kraczkowski uchodzi za człowieka szlachetnego, dobrego serca i głębokiej wiary.

Gospodarz przywitał nas przed kaplicą, zaprosił do jej wnętrza, przybliżył nam historię powstania kaplicy oraz przedstawił osobiste motywy, które doprowadziły do jej budowy. Z wielkim zainteresowaniem  słuchaliśmy wspomnień Pana Kraczkowskiego dotyczących spotkań z Ojcem Świętym – Janem Pawłem II, podróżach do miejsc świętych. Na zakończenie Pan Tadeusz serdecznie podziękował wszystkim zebranym za przybycie oraz rozdał pamiątkowe obrazki i medaliki.

Ostatnim punktem naszego wyjazdu było wspólne grillowanie, na które zostaliśmy zaproszeni na plebanię w Dydni. Na strudzonych uczestników czekał pyszny poczęstunek ufundowany przez ks. Artura Dyrdę. W miłej atmosferze potrawy smakowały wyśmienicie.

Dziękujemy Panu Tadeuszowi oraz ks. Arturowi  za serdeczne przyjęcie oraz poświęcony czas.

M. Baran