Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Powiększ obraz

„Dziwny jest ten świat
 Gdzie jeszcze wciąż
 Mieści się wiele zła”

,,Dziwny jest ten świat’’ Czesław Niemen

 

27 stycznia  obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Święto zostało uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

W tym dniu wojenną gehennę i tułaczkę Żydów  w naszym Domu przybliżył Samorząd Uczestników poprzez inscenizację słowno – muzyczną. Przedstawione informacje potwierdziły że zło rodzące się od  roku 1933, po objęciu przez Adolfa Hitlera stanowiska kanclerza Niemiec, ukazało niespotykaną dotąd skalę nienawiści przede wszystkim do ludności żydowskiej. Masowe mordy miały miejsce podczas II wojny światowej. Pierwotnie były to getta oraz masowe egzekucje w Europie Środkowej i Wschodniej. Następnie w latach 1941-45 rozpoczęły się deportacje do obozów śmierci w Auschwitz, Treblince i Bełżcu, najpierw  w okupowanej Polsce a później w całej okupowanej Europie. Systematyczne mordy były nazywane przez nazistów ,,ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej’’.

Pamięć o Holokauście jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy ją winni ofiarom. Sami jej potrzebujemy ku przestrodze, żeby znów nie zapanowały tyrania i bezprawie władzy. Niestety wciąż się one pojawiają. Nawet współcześnie są rządy, które siłą chcą narzucić swoją wolę i nie cofają się przy tym przed masowym mordowaniem i ludobójstwem. Prosimy więc NIGDY WIĘCEJ!!!

G.M.