Dodatkowe wsparcie psychologiczne dla uczestników naszego Domu

Powiększ obraz

Od marca br. uczestnicy naszego Domu zostali objęci bezpłatnym wsparciem psychologicznym i psychoterapeutycznym, w ramach projektu pt. „Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego/ psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego-kontynuacja 2”, realizowanego przez Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie.

 

Celem projektu jest przede wszystkim pomoc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii, która dla wielu osób wiąże się z osamotnieniem, stanami lękowymi i depresyjnymi oraz trudnościami w radzeniu sobie z emocjami.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z poradnictwa za pomocą komunikacji on-line, przez telefon, a także konsultacji stacjonarnych. Jedna konsultacja trwa godzinę, a ilość konsultacji na 1 osobę to minimum 1, a maksymalnie 10 spotkań.

Udzielanie pomocy psychologicznej odbywa się w warunkach zapewniających intymność i bezpieczeństwo, z zachowaniem zasad poufności i etyki zawodowej oraz profesjonalizmu specjalisty. Uczestnicy mogą korzystać z pomocy psychologa, w zależności od potrzeb, na jednej lub wielu sesjach. Indywidualne podejście psychologa do uczestnika, gwarantuje adekwatne wsparcie do zdiagnozowanego problemu a stosowanie różnorakich technik psychologicznych gwarantuje dostosowanie do jego potrzeb i możliwości.