Nowy samochód dla naszego Domu

Powiększ obraz

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach otrzymał 9 – osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Łączny koszt zakupu auta to  148 800,00 zł. Zakup w kwocie 80 000 zł został dofinansowany  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.  Program ten jest realizowany w całej Polsce od 2003 roku przez PFRON. Jego cel to niwelowanie barier transportowych poprzez dofinansowanie zakupu busów oraz autobusów warsztatom terapii zajęciowej, domom pomocy społecznej, specjalnym ośrodkom szkolno – wychowawczym i środowiskowym domom samopomocy.

ŚDS  podjął starania w celu zakupu nowego środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, z uwagi na rosnącą potrzebę zapewnienia opieki i świadczenia usług osobom, które nie są w stanie samodzielnie uczęszczać na zajęcia rehabilitacyjne.

W środę, 5 grudnia br.,  pojazd oficjalnie został przekazany izdebskiej  placówce przez Wójta Gminy Nozdrzec- Stanisława Żelaznowskiego.