Spójrzmy szerzej

12

Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta

Realizuje projekt w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

„Spójrzmy szerzej” – cykl warsztatów promujących zdrowy i aktywny tryb życia osób niepełnosprawnych.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.

Cel: Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mająca na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego i dalsze przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Zadanie 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Projekt jest realizowany w terminie od 18.08.2014 do 15.11.2014.

W pamach projektu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Izdebkach i Dynowie odbędzie się cykl warsztatów artystycznych i prozdrowotnych tj.: spotkania z dietetykiem, warsztaty plecionkarstwa z siana (sianowyje), warsztaty florystyczne, warsztaty tworzenia biżuterii w technice soutache, warsztaty wędkarskie, warsztaty tworzenia biżuterii metodą wire-wrappingu, scrapbooking.